YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ » yabancilara af
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ (TÜRKİYEDE OTURMA İZNİ)

Türkiyede Yabancıların çalışma izni ve ikamet izni işlemlerinde yabancıların yurt içinden 6 aylık Turistik amaçlı ikamet tezkeresi alarak Çalışma Bakanlığına çalışma izni için başvvuru yapabilmeleri mümkün ülke farkı gözetmeksizin Türkiyede yabancılara turistik amaçlı 6 aylık ikamet tezkeresi ilgili makamlarca istenilen evraklar ve koşullar sağlanmış ise yabancı uyruklulara ülke farkı gözetmeksizin 6 aylık turistik amaçlı ikamet tezkeresi verilebiliyor.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilmek için yabancı uyruklu kişinin en az 6 aylık ikamet tezkeresi şartı aranır ister Türkiyede 6 aylık ikamet tezkeresi alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni için başvuru yapabilirsiniz veya Yurt dışında bulunduğunuz ülkedeki Türk konsoloslukları temsilciliklerine Çalışma Bakanlığına iletilmek üzere doğrudan çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz.

YABANCI UYRUKLULARA ÇALIŞMA İZNİ ALIMI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

YABANCILARIN 6 AYLIK TURİSTİK AMAÇLI İKAMET TEZKERESİ BAŞVURUSU VE GEREKLİ EVRAKLAR
İkamet Beyanname Formu
4 adet vesikalık fotoğraf
Pasaportun aslı
Pasaportun fotokopisi(Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa.)
Her ay için 500$’ lık banka hesap belgesi veya döviz alım satım belgesi
Yabancı uyruklu şahıs kirada kalıyorsa Noter Tasdikli Kira Kontratı
Türk vatandaşı yanında kalıyorsa T.C.vatandaşının noterden taahhütnamesi
Yabancı uyruklu şahıs otelde kalıyorsa Rezervasyon Belgesi
Not: ikamet tezkeresi başvurularında yabancı uyruklu kişinin başvuruda Emniyet Müdürlüğü yabancılar şube birimininde yabancının kendisinin bizzat bulunması gerekir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLARI
1- Türkiyede yabancıların Çalışma Bakanlığına müracaatlarında en az 6 aylık ikamet tezkerelerinin olması
2- İkamet tezkeresi alamayıp Kendi ülkelerinden başvuru yapacak olan yabancı uyrukluların Türkiye de kaldıkları süre içinde Pasaport vize ihlali yapmamaları gerekir; Vize tarihleri geçtiğinde yurtdışına zamanında çıkmaları gerekir ve vize ihlali varsa ise cezasını yatırmaları gerekir
3- Yurt dışından başvuru yapıldığında ise Çalışma Bakanlığına süresinde evraklar teslim edilmelidir

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
2. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar
3. Faaliyet belgesi Ticaret odasından
4. En son ay sigorta bildirgesi hizmet (Personel dökümanı) ve Tahakkuk fişi
5. 6 ad.fotoğraf
6. Pasaport ve Diploma Türkçe tercümeli noter onaylı suretleri

SEKTÖRLERE GÖRE EKLENECEK DİĞER BELGELER

- YABANCI SERMAYE ORTAK   Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.-
- YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET YABANCI PERSONEL : Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
- YABANCI ÖĞRETMEN : Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
ULUSLAR ARASI İHALE İŞLERİNDE : Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
- MÜHENDİS – MİMAR : Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
- İHRACAT ŞİRKETİ : İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
- TURİZM SEKTÖRÜ : Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
- EV HİZMETLİSİ : Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı

- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar ; Şirketin neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
- Yabancı, ortak temsilcisi yada kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
- Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
- Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
- Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
- Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK MESLEK ETİK DEĞERLERİMİZ
Ülkemizin ekonomik refah düzeyinin iyi olması ve laik sosyal hukuk devleti olmamız çevremizdeki bir çok ülkede yaşayan yabancıları ülkemize çekmektedir.
ÖNEMLİ NOT Ülkesini seven bilinçli Türk vatandaşlığı sorumluluğumuzla ülkemize gelen yabancılara misafirperverlik geleneklerimizin gereğidir. Ancak Ülkemize faydası olmayacak bilakis sorun yaratacak yabancıların çalışma ve ikamet tezkeresi işlemlerine vesile olmamak gerekir.
Ülkemizdeki kaçak bulunan düşük ücretli yabancı iş gücü işsizliğe neden olmaktadır
Çalışma Bakanlığı ve İç işleri Bakanlığı ülkemize doğrudan sermaye yatırımı için gelenlere, öğrenim için gelenlere, uluslar arası şirketlerde çalışan yabancılara, yıllık cirosu 800.000 TL nin üzerinde olan ve en az 5 personel çalıştıran firmaların yabancı personel çalışma izni başvuruları dikkate alabilmektedir; Haklı gerekçeleri olan yabancı istihdam talepli şirketlerin işlemleri mevzuatlar çerçevesinde çözümlenmektedir
Ancak;  Sevgili, arkadaş vb ilişkiden dolayı yabancı uyruklunun durumunu mevzuatlara göre uygun hale getirmek amaçlı formalitelere mevzuatlar uydurulamaz boşuna uğraşmayın, ÇÜNKÜ; Şirketinizin cirosu, istihdam gücü, mesleki kriterleri gibi unsurlar müracaatlarda zaten ciddi veya gayri ciddi durumları ortaya koymaktadır.
Ülkemizin daha refah ve müreffeh huzurlu yarınları için vatandaşlık görevlerimizi unutmayalım
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Ankara Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 24 yılı aşkın süredir Yatırım teşvik işlemleri, yabancı şirket kuruluş yatırım proje ve ruhsat işlemleri, Yabancıların çalışma izni ve ikamet izni dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi hizmetleri vermektedir.
Saygılarımızla.
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

yabancilara af

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort