YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ » türkiyede bulunan yabancılar pasaport yenileme formu
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ

EVİNİZDE  BAKICI VEYA  ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞACAK YABANCILARLA İLGİLİ

İKAMET TEZKERESİ (OTURUM İZNİ) VE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURU ŞEKLİ  

AYRICA SİGORTA MİKTARI VE HER TÜRLÜ SORULARINIZ  İÇİN LÜTFEN  ARAYINIZ  Turgay Turan 0533 7667060 – 0506 875 3366

İKAMET TEZKERESİ (OTURUM İZNİ ) ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. a) Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş asgari 6 aylık Otel Rezervasyon belgesi
b) Yabancı uyruklu adına asgari 6 aylık veya 1 yıllık kira kontratosu noter onaylı
c) T.C vatandaşı yanında kalacaksa konaklama barınma ile ilgili taahhütname
3. Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş 3000 $ döviz bozdurma belgesi
4. 4 adet vesikalık fotoğraf

BAKICI VEYA EV HİZMETLİSİ  İŞLEMLERİNDE ARANAN ŞARTLAR 
Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya çocuk bakıcısı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Konsolosluklar aracılığı ile yurt dışından doğrudan yapılan başvurularda Çalışma Bakanlığı çalışma izin belgesi verdiğinde yabancı konsoloslukta pasaportuna çalışma amaçlı giriş kaşesi vurdurarak Türkiye’ye gelecektir

Çalışma izni alındıktan itibaren Türkiye’ye gelip 30 gün içinde de ikamet tezkeresi almak üzere il emniyet müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni iptal olur

Türkiye’den Çalışma Bakanlığına çalışma izni başvuru yapabilmek için Yabancı uyruklular İl Emniyet Müdürlüklerinden  mutlaka 6 aylık ikamet tezkeresi almak zorundadırlar  (Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi hariç)

BAKICI VEYA EV HİZMETLİSİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
3. Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.),
4. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.) İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
Yabancıdan İstenilen Belgeler:
1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
2. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)

ŞİRKETLERDE 
 Yabancı uyruklu kişinin şirkette çalışması veya şirket kurması – şirkete ortak olması hallerinde Çalışma izni için aranan asgari şartlar
Yabancıların en az 5 personel TC vatandaşı sigortalı çalıştırma zorunluluğunun yanı sıra
Şirket ödenmiş sermayesin en az 100.000 tl olması veya
Şirket cirosunun en az 800.000 tl olması ile veya
Şirketin en az 250.000 $ ihracat yapması veya
Şirket Sermayesinde ödenmiş 40.000 tl den az olmamak üzere % 20 asgari hissesinin olması
ŞİRKETLERDE İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Yabancı uyruklu pasaportu tercümeli noter onaylı
Yabancı uyruklu diploması tercümeli noter onaylı
Şirket ortaklığını gösterir son sermaye dağılım gazetesi
Faaliyet belgesi
Bilanço, Gelir Gider tablosu Vergi dairesi veya YMM onaylı
SGK sigortalı personel hizmet dökümü (aylık bildirge)


.
PRATİK ÇÖZÜM YOLU ÇÖZÜM REHBERİNİZ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR 

TÜRKİYEDEN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA YABANCININ 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU  İÇİN ASGARİ 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ (OTURUM İZNİ) OLMASI ŞARTTIR

 1 NOLU İŞLEM EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBESİ İKAMET TEZKERESİ RANDEVU İŞLEMİ

YABANCI UYRUKLUNUN

PASAPORTUN FOTOKOPİSİ : Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa

Not: Pasaport  fotokopileri okunaklı çıkmadığından aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duymaktayız

İKAMET TEZKERESİ RANDEVU ALIMI İÇİN GEREKLİ BİLGİLER  

ADI SOYADI :

DOĞUM YERİ :

UYRUĞU :

DOĞRUM TARİHİ :

PASAPORTUN ALINDIĞI YER VE KURUM :

PASAPORT ALINIŞ TARİHİ :

PASAPORTUN EN SON GEÇERLİLİK TARİHİ:

TÜRKİYE SON GİRİŞ TARİHİ VE HUDUT KAPISI:

PASAPORTA KAYITLI VİZE SÜRESİ :

PASAPORTA ÇIKMASI GEREKEN TARİH :

BABA ADI :

ANNE ADI :

MESLEK:

DİNİ:

EĞİTİM DURUMU :

YURT DIŞI İKAMET ADRESİ :

YURT DIŞI TELEFON NUMARASI

TÜRKİYEDE İKAMET EDECEĞİ ADRES :

TÜRKİYE  TELEFON NUMARASI

 Not :İlk aşamada Emniyet Müdürlüğünden randevu alabilmemiz için yukarıdaki bilgileri ve fotokopileri bize e-posta olarak turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com veya turgayturan@kurumsaldanismanlik.org  adresimize gönderiniz.

2 NOLU İŞLEM 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALIMI

YABANCILAR ŞUBE 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

b) PASAPORTUN ASLI

c) TÜRKİYEDE İKAMET EDECEĞİ ADRES :

1.Yabacı uyruklu kişi Türkiyede Türk vatandaşının yanında kalacak ise

Yabancı uyruklu kişinin Türkiyede kalacağı süre içerisinde yanında kalacağı Türk vatandaşı

tarafından yabancı uyruklu kişinin konaklama barınma giderlerinin tamamını

karşılayacağını taahhüt edeceği  Noterden Taahhütname

2) Türkiyede ikamet edeceği 6 aylık sürede asgari geçimini sağlayabileceği dövizi belgeleyebilmek için 3000 $ döviz bozdurma belgesi

ÖNEMLİ NOT

Not 2: Çalışma Bakanlığına Ev hizmetlisi çalışma izni başvurusu yapabilmek için 6 aylık ikamet tezkeresi alımı şarttır  yukarıdaki işlemlerle alacağımız 6 aylık ikamet tezkeresi ile Çalışma Bakanlığına 1 yıllık ev hizmetlisi çalışma izni için başvuru yapabileceğiz

3 NOLU İŞLEM İKAMET TEZKERESİ ALDIKTAN SONRA

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YABANCI UYRUKLU EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)

6 ad fotoğraf

Yabancı uyruklunun Diploması (noter tastikli Türkçe tercümesi)

Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)

Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)

İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi

İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi

2Nolu işlemle aldığımız İkamet tezkeresi Aslı ve fotokopisi

İşverenin vereceği Vekalet

25 YILI AŞKIN MEVZUAT KANUN YÖNETMELİK UYGULAMALI TECRÜBELİ UZMAN KADROLARIMIZLA SORULARINIZA CEVAP VEREBİLİRİZ

.
Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak 1987 yılından beridir İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerimiz ile yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi (oturma izni) işlemlerinde dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay TURAN

.

 İLETİŞİM TALEP FORMUNU DOLDURUN HEMEN CEVAPLAYALIM

 DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  Turgay Turan 0533 7667060 – 0506 8753366

türkiyede bulunan yabancılar pasaport yenileme formu

Ankara escort İzmit escort Gaziantep escort Kuşadası escort Ankara escort İstanbul escort ankara escort Escort bayan İstanbul escort